Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Úcta k starším 2017

Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov.  Ani my sme nezabudli na našich seniorov , a tak 14. októbra 2017 o 16.00 hod . pre všetkých,  ktorí prijali pozvanie,  bola pripravená im do tanca a spevu zahrať  Folklórna skupina Jovsan pod vedením umeleckej vedúcej Bc.  Moniky Pajtášovej .  Krstnou mamou  FS   JOVSAN je Anna Ohradzanská,  starostka obce Ruskovce. Starosta vo svojom príhovore zdôraznil úctu nielen k starším , ale aj k sebe navzájom, k susedom a priateľom. Poprial všetkým prítomným príjemné posedenie.

Zoznam aktualít

Úcta k starším 2019
20.10. 2019
Sviatok sv. Floriána
4.5.2019
Stavanie mája 2019
30.4.2019
Zdobenie stromčeka veľkonočnými vajičkami
13.4.2019
Futsal 2018
20.01.2018
Úcta k starším 2017
14.10.2017
Novoročný futsalový turnaj 2017
07.01.2017
Vladyka Milan Chautur zavítal do našej obce
11.12.2016
Mikuláš 2016
05.12.2016
Úcta k starším 2016
30.10.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 [>>>]