Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Cirkvi

 Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Malčice  


 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Reformovaná kresťanská cirkev  Malčice

 
Reformovaná  kresťanská  cirkev  Malčice

Stručná história zboru

Dejiny malčického zboru sa začínajú v druhej polovici 16. storočia. Podľa údajov zápisnice Užsko-zemplínskeho helvétskeho seniorátu z roku 1648, pôvodne latinsky pomenovanej Liberecclesiaevisitationes, datuje založenie malčického reformovaného zboru v roku 1560.Malčický zbor mal od počiatku svoj vlastný kostol vybudovaný z kameňa, ktorý pochádzal z predreformačnej doby, vo veži ktorého bol gotický zvon, ktorý bol po vybudovaní nového kostola prenesený do veže dnešného kostola, na ktorom je nápis v latinčine: roku Pána 1448. Keď v 17. storočí zosilnel protireformačný útlak, prehnalo sa niekoľko protistavovských vojen, epidémie moru, sa značne znížil počet veriacich natoľko, že nemali vlastného duchovného. V rokoch 1712 – 1722 dochádzal na bohoslužby JohanesAbarai, farár pôsobiaci v Oboríne, pretože vedel po slovensky. Od roku 1743, keď prišiel do zboru Andrej Špacaj, mali veriaci z Malčíc vždy svojho farára alebo administrátora. Stavba nového kostola bola zrealizovaná v rokoch 1825 – 1827. V roku 1966 zbor postavil novú faru na mieste zbúranej starej fary. V roku 1978 bol pri príležitosti 150.výročia kostol obnovený. V roku 1996 bolo nainštalované ústredné plynové vykurovanie. Potom, čo v roku 2003strhla veterná smršť plechovú krytinu z kostola, bol zrekonštruovaný celý drevený krov lode, ako aj veže kostola s novou plechovou krytinou.

Súčasný duchovný (administrátor)

Erika Dékányová, administrátorka.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Andrej Špacaj                        1743 – 1754, prišiel z Milhostova,

Juraj Jessenius (Jesenský)     1754 – 1770,  prišiel z Bánoviec nad Ond.,

Joel Jessenius (syn Juraja)     1770 – 1772,

Štefan Szentmartonyi            1772 – 1782,

Samuel Liszkay                     1782 – 1789,

František Bunyitay                 1789 – 1806,

Martin Kover                         1806 – 1819,

Andrej Szilagyi                      1820 – 1857,

Karol Boszormenyi                 1857 – 1892,

Tomáš Kiss                            1892 – 1917,

Peter Király                           1917 – 1946,

Ján Vaszily                            1945 – 1950,

Juraj Gazdovič                       1950 – 1952, administroval zbor ako bánovský farár,

Juraj Humenský                     1952 – 1953, pôsobil v zbore ako kaplán,

Michal Erdélyi                        1953 – 1954, administroval zbor ako oborínsky farár,

Juraj Vaľuška                         1955 – 1958, administroval zbor ako trhovišťský farár,

Ján Semjan                            1958 – 1965, pôsobil v zbore ako administrátor,

Ján Knežo                              1965 – 2009,

Erika Dékányová                   od 1. 10. 2009, administruje zbor ako bánovská farárka.

 

 

Bohoslužby každú druhú nedeľu  7.45 hod.

                            (v zimnom období 11.30 hod.)

 

 


.

.               

 

Farárka zboru : Mgr. Erika  Dékányová

Kurátor : Ladislav Uhrin

 členovia presbytéria: Andrejová Anna

                                      Andrišová Mária

                                      Balog Štefan

                                      Ďurašová Mária

                                      Marciník Milan

                                      Poči Štefan

                                      Rašky Ján

                                       

                                              

                                         

                                         
                                         


Nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa  bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení.
( Biblia, Matúšovo evanjelium 6:34)

 

 Vymaľovanie kostola
 

V dňoch od 25.06.2012 do 10.7.2012  sa  v  Reformovanom  kresťanskom  kostole  v  Malčiciach realizovala  maľba  interiéru  kostola. Maľbu  vykonal  p. Juraj  Smutko. Zároveň  bola  zamurovaná  hrobka  a  vyrovnané  pomníky  v  areáli  kostola, natretá  vstupná  brána, osudené  plechy  pri  oknách  z  vonkkajšej  strany a  úprava  terénu  pri  kostole. Tieto  práce  boli  vykonané  svojpomocne, na  ktorých  sa  podieľali  členovia  cirkevného  zboru. Urobil  sa  kus  dobrej  práce, preto  všetkých  zúčastneným  patrí  poďakovanie.

 

         

 

         

 

         

 

         

Novozvolené presbytérium

V nedeľu dňa 12.01.2014 sa v Reformovanej kresťanskej cirkvy v Malčiciach konala slávnostná prísaha kurátora i prezbytérov zboru, ktorí boli zvolení dňa 24.11.2013.