Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Knižnica

Dňa 21. februára 2011 bola otvorená po dlhom čase obecná knižnica, ktorá sa nachádza pri pošte. Pre širokú verejnosť je otvorená 3x v týždni a to PONDELOK, STREDU a  PIATOK vždy v čase od 12:00 do 17:00 hodiny.

Zodpovedná vedúca: p. JANA JUREKOVÁ

Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť.
(J.A. Komenský ) 

    

Vždy , keď vojdem do knižnice, nedokážem pochopiť prečo by som z nej mala niekedy odísť.
( MARIE DE SEVIGNE )

    

Dňa 20.7 2011 sa v obecnej  knižnici  uskutočnila  akcia  pod  názvom ,, Rozprávkový  deň  s  knihou".

Celá  akcia  bola  určená  pre  deti, ktoré  navštevujú  miestnu  Základnú  školu  a  materskú  škôlku. Akcie  sa  zúčastnilo   46 detí  rôznych  vekových  kategórií, ktoré  za  prítomnosti  starostu  našej  obce  pána  Lopašovského a vedúcej  knižnice  pani  Jurekovej venovali   rôznym  aktivitám. Počas  celej  akcie  deti  čítali  knihy, diskutovali o ich  obsahu, učili  sa  rozpoznávať  rôzne  žánre a vymieňali  si  názory  o  dobrých aj  zlých  postavách  v  knihách. Neskôr  mali  všetci  možnosť  vyjadriť  svoje  pocity  z  čítania  vlastnou  kresbou. Deti  zakreslili  veľké  množstvo  výkresov, kde  vyjadrovali  čo  sa  im páčilo aj  nepáčilo, znázornili  tiež  veľa  dobrých ale  aj  zlých  knižných  postáv. Z  výkresov  bola  na  záver  vytvorená  výstavka, kde  mali  deti  možnosť  zase  diskutovať o  každej  kresbe  a  porovnávať  výtvory  svojich  kamarátov. Najkrajšie  diela  boli  vystavené  na  nástenke  kde  zdobia  priestory  obecnej  knižnice.  Po  úspešne  zvládnutých  úlohách  sa  deti  presunuli  do vonkajších  priestorov  knižnice, kde  zábava  pokračovala  v  plnej  paráde. Mladí  čitatelia  sa  premenili  na  športovcov  a  užívali  si  krásne  počasie  rôznymi  športovými  aktivitami. Celá  akcia  bola  ukončená  malým  občerstvením, sladkou  odmenou a slávnostným  podpisom  všetkých  zúčastnených  do  pamätnej  knihy. Poďakovanie  patrí  aj  pani  Lopašovskej, ktorá  na  príprave  celej  akcie  intenzívne  pracovala.