Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

     Oznamy

Vážení spoluobčania!

na Vaše otázky rád odpoviem, alebo poradím s riešením Vášho problému. Podnet, pripomienku, alebo žiadosť pošlite prosím na emailovú adresu :       
oumalcice@minet.sk

  František Lopašovský,  starosta obce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme kandidátom na voľby do orgánov samosprávy, že na plote pri ZŠ sú umiestnené tabule na volebnú kampaň.Tabule sú označené názvami politických strán, za ktoré kandidujú, v abecednom poradí (viď foto)

19.09.2018

                                                             

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste sociálny pedagóg

13.09.2018

 

Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

28. 08. 2018

 

 

Od 02.10.2017 zahájila svoju činnosť v obci terénna sociálna práca v komunitnom centre v Malčiciach

 

 

Oznámenie o opakovanej dražbe

 

Oznámenie o uložení zásielky - Monika Dudášová

Obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice  V Malčiciach 15.5.2018 Oznámenie o uložení zasielky Obec Malčice oznamuje

občanovi Monika Dudášová, trvale bytom Malčice, že na Obec Malčice jej bola dňa 15.5.2018 doručená doporučená listová zásielka. 

Oznámenie o uložení zásielky.......viac informácii 

 

Verejná vyhláška RÚVZ


Z á k a z

rušenia nočného pokoja

 

Upozorňujeme  na dodržiavanie čl. IV. bodu 1 VZN č. 1/2015 o verejnom poriadku:

"Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad krikom, spevom, produkciou hudby,  hlukom strojov, výbušnín a pod.)".

Čas nočného pokoja je od 22,00 hod. do 06,00 hod.

 

                                                             František Lopašovský, starosta obce, v. r.

 

 

 


 

                          

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Malčice

17.08.2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

17.08.2018

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

17.08.2018


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej volebnej komisie:

oumalcice@centrum.sk

28. 08. 2018

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------