Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

 

 Oznamy

 

Oznámenie o dražbe

 

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Pošta Malčice - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

 

O Z N A M   PRE VOLIČOV

Oznamujeme voličom, ktorí sú zapísaní do zoznamu oprávnených voličov vo svojom volebnom okrsku a nemôžu sa z vážnych zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Nahlásiť sa možno do soboty 10. novembra 2018 do 13,00 hod. na telefónnom čísle 6496203.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               

 

Oznamujeme občanom, že bola vyhlásená petícia za zrušenie odkaliska Poša.

Zamestnanci obce budú navštevovať domácnosti, v prípade záujmu môžu občania petíciu podpísať.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce - Malčice

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Malčiciach

 

Oznamujeme kandidátom na voľby do orgánov samosprávy, že na plote pri ZŠ sú umiestnené tabule na volebnú kampaň.Tabule sú označené názvami politických strán, za ktoré kandidujú, v abecednom poradí (viď foto)

19.09.2018

                                                             

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste sociálny pedagóg

13.09.2018

 

Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

28. 08. 2018

 

 

Od 02.10.2017 zahájila svoju činnosť v obci terénna sociálna práca v komunitnom centre v Malčiciach

 

 

Oznámenie o opakovanej dražbe

 

Oznámenie o uložení zásielky - Monika Dudášová

Obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice  V Malčiciach 15.5.2018 Oznámenie o uložení zasielky Obec Malčice oznamuje

občanovi Monika Dudášová, trvale bytom Malčice, že na Obec Malčice jej bola dňa 15.5.2018 doručená doporučená listová zásielka. 

Oznámenie o uložení zásielky.......viac informácii 

 

Verejná vyhláška RÚVZ


Z á k a z

rušenia nočného pokoja

 

Upozorňujeme  na dodržiavanie čl. IV. bodu 1 VZN č. 1/2015 o verejnom poriadku:

"Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad krikom, spevom, produkciou hudby,  hlukom strojov, výbušnín a pod.)".

Čas nočného pokoja je od 22,00 hod. do 06,00 hod.

 

                                                             František Lopašovský, starosta obce, v. r.

 

 

 


 

                          

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Malčice

17.08.2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

17.08.2018

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

17.08.2018


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej volebnej komisie:

oumalcice@centrum.sk

28. 08. 2018

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------