Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Voľby

   

  

Voľby do NR SR -2020sa  sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7,00 do 22,00 h.

 

Voľby do NR SR 2020: elektronická adresa pre voľbu poštou:

                            oumalcice@ centrum.sk

Informácia pre voličov:   www.minv.sk/?nr20-vzory1

 

  

 

 

 

  PREZIDENSKÉ  VOLBY  2019

 

 Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

 deň konania druhého kola volieb je určený

na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 

 

 

 

Oznam: Žiadosti  na  vydanie hlasovacieho preukazu zasielajte na e-mailovú adresu

 

oumalcice@centrum.sk

 Miesto na nalepovanie volebných plagátov,pri zdravotnom stredisku.

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 39 kB)

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 

 

 

 

Voľby do Európského parlamentu-informácia pre voličov.

 

 Informácie pre voliča

 Information for the voter

 

 Okrsková volebná komisia.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014

 

 

·  Kandidáti na starostu obce Malčice

Kandidáti na poslancov  Obecného  zastupiteľstva v Malčiciach

Výsledky komunálnych volieb v Malčiciach zo dňa 15.11.2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výsledky volieb v Malčiciach všetkých kandidátov na strarostu obce od roku 1990 po rok 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendum o rodine 07.02.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARLAMENTNÉ   VOĽBY   2016   

V Malčiciach

V Slovenskej republike

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky komunánych volieb v Malčiciach zo dňa 10.11.2018