Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

VZN

VZN č. 1/2019
O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(642.82)
(kb)
VZN č. 2/2019
O vylepovaní volebných plagátov
(489.95)
(kb)
VZN obce na pripomienkovanie-Doplnok č.1 k VZN č.2/2014
Poplatky za stravu v Jedálni pri ZŠ v Malčiciach
(1064.52)
(kb)