Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

VZN

VZN č. 1/2019
O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(642.82)
(kb)
VZN č. 2/2019
O vylepovaní volebných plagátov
(489.95)
(kb)
VZN obce na pripomienkovanie
VZN č.4 o miestnych daniach
(1496.95)
(kb)
VZN obce na pripomienkovanie
VZN č.5 o nájme nebytových priestorov
(1992.74)
(kb)