Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Úcta k starším 2014

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti starosta obce František Lopašovský pozval  seniorov z obce na príjemné posedenie spestrené kultúrnym programom , v ktorom vystúpila spevácka skupina Pavelčákovci. Tohto roku sa konalo 11. októbra v kultúrnom dome v Malčiciach, kde sa zišlo asi 90 seniorov. Príhovor starostu obce obsahoval veľa informácií o tom, čo sa urobilo počas štyroch rokov za jeho pôsobenia  a čo ešte plánuje urobiť. Ako prvé v roku 2011 riešil prívod elektriny v časti obce zvanej Trinkeľ, nakoľko títo občania, ktorí tam bývajú, boli  viac ako rok bez elektrickej energie, urobila sa celková rekonštrukcia futbalového ihriska, nové strechy na dvoch obecných budovách, nová cesta na Hradištskej  Moľve, rekonštrukcia Materskej školy –  nové okná , zateplenie budovy, strecha na Základnej škole,  z bývalého zdravotného strediska sa urobil  Kultúrny dom   a Obecný úrad, vybudovali sme novú hasičskú stanicu, vystrojili hasičské auto a hasičov, opravili sme Dom smútku, vysporiadali  sme  pozemky  pod novou bytovkou, vydali sme knihu o histórii Malčíc, takmer po 19- tich rokoch sa začala písať Kronika Malčic, obnovila sa činnosť  Gréckokatolíckej  cirkvi v obci , z chátrajúceho  sadu je dnes urobená pekná farma danielej zveri. Stali sme sa raritou na Slovensku, keď sme z dvoch budov, ktoré roky chátrali urobili dve Stredné odborné školy. Robili sme zájazdy s kresťanskou tematikou a rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. V súčasnosti sa pracuje na využití priestorov po firme Prodi. Rokujeme so zástupcami Tesca o prenajatí či predaji tejto firmy za účelom predajne Tesca. Začíname s opravou strechy na Kaplnke na cintoríne, taktiež sa realizuje stavba nového parkoviska pri zdravotnom stredisku. ,,Verím, že som v tejto obci odviedol dobrú prácu a preto chcem v tejto činností  pokračovať, aby sme spolu boli hrdí na Malčice a jej obyvateľov," dodal na záver príhovoru  starosta obce  František Lopašovský. Akcie sa zúčastnil aj správca farnosti Mgr. Martin Ferčák. Pre každého zúčastneného bolo pripravené chutné jedlo, občerstvenie a darček.

Zoznam aktualít

Sviatok sv. Floriána
4.5.2019
Stavanie mája 2019
30.4.2019
Zdobenie stromčeka veľkonočnými vajičkami
13.4.2019
Futsal 2018
20.01.2018
Úcta k starším 2017
14.10.2017
Novoročný futsalový turnaj 2017
07.01.2017
Vladyka Milan Chautur zavítal do našej obce
11.12.2016
Mikuláš 2016
05.12.2016
Úcta k starším 2016
30.10.2016
Kaplnka sv.kríža
07.08.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 [>>>]