Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2019 užívanie nebytových priestorov s.č.342 Obec Malčice
0.00 €
USVRK-OIP-2019/001664-033 sociálna služby KC Ministerstvo vnútra
0.00 €
USVRK-OIP-2019/001673-073 Terenná sociálna práca Ministerstvo vnútra
0.00 €
677/160/2019/CP cenné papiere VVS a.s.
0.00 €
7/2019 stavebné práce-Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času v obci Malčice Tamalex s.r.o.
0.00 €
MC17072019 Webstránky obce Webex.digital s.r.o
0.00 €
ZM-SEP-IMRK3-2019-002742 Miestna občianska poriadková služba Ministerstvo vnútra
0.00 €
ZO/2019A8508-1 GDPR osobný údaj.sk,s.r.o
0.00 €
5/2019 kúpa nehnuteľnosti Amigostav sro
0.00 €
22/006/16 uver Prima banka
0.00 €
22/012/19 poskytnutie úveru Prima banka
0.00 €
39530 dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
ZLP-2019-1495 služby IS DCOM DataCentrum /DEUS/
0.00 €
3/2019 prenájom nehnuteľnosti Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
2/2019 Právne služby Judr. Vladimír Batalík
0.00 €
USVRK-2019/001174-002 Úprava vzájomných práv a povinnosti Ministerstvo vnútra
0.00 €
z 25.5.2015 nájomná zmluva Kvetoslava Tokárová
0.00 €
18/122018 Dodávka plynu innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
11/1218 Dodávka tovaru špecifikovaná v prílohe č.1 Energy Real s.r.o.
58716.00 €
20181205 Zhotovenie fotovoltického zdroja výroby eletrickej energie Enstore s.r.o.
142944.56 €
512/2018 Prenechať nájomcovi do užívania nebytový priestor Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov
0.00 €
23/1118 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Základná škola, Michalovce
0.00 €
22/1118 audit individuálnej účtovnej závierky Ing.Marta Podolcová
0.00 €
1/2018 Nájom nebytových priestorov Mgr Erika Žužova
0.00 €
231018 Odchyt,odvoz a umiestnenie opustených psov Pomoc psíkom na východnom Slovensku,občianske združenie
0.00 €
USVRK-OIP-2018/001421-004 Zabezpečenie vytvárania inkluzivného prostredia v MŠ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
19/9/2018 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.,
0.00 €
20180901 Žiadosť pre projektový zámer ( Wifi pre Teba v obci Malčice ) Unitrade europe,a.s.
0.00 €
3A-ZOD-0050718 Oprava obecného rozhlasu O.S.V.O.comp, a.s.
0.00 €
USVRK-OIP-2018/000768-086 Vysporiadanie pozemkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
22/006/16 Municipálny úver Prima banka
0.00 €
tz2018-05-15jv1 Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
1604/2018 Prílohy č.1 môže NATUR-PACK upravovať NATUR-PACK
0.00 €
1004/2018 Dodávka tovarov a produktov Tropico.sk,s.r.o.
0.00 €
3A-ZOD-0250218 Modernizácia verejného osvetlenia O.S.V.O.comp, a.s.
1049.84 €
1/2/2018 Dodavka tovaru J&B Unique s.r.o.
0.00 €
11/1/2018 Poskytovať služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
tz 2017-12-15vs1 Poskytovať najnovšie aktualizácie počitačových programov TOPSET Solutions s.r.o
114.00 €
01/12/2017 Asfaltové práce NAJ - STAV s.r.o
16406.00 €
14/12/17 Zabezpečovať služby a plniť úlohy na úseku CO Mgr. Peter Vaľo
120.00 €
2510/2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Základná škola, Michalovce
0.00 €
8-9-17 Vydanie knihy Obec Malčice
200.00 €
USVRK-OIP-2017/000740-002 Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
MSDMalčice01 Poskytnúť sublicenciu k dielu Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
USVRK-OIP-2017/000740-001 Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
NZ 2017/052/14786 Prenájom zariadenia Xeroxom XEROX LIMITED
52.50 €
22/004/17 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
22/006/16 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
IW - 15/2017 Licenčná zmluva na uživanie počítačového programu Ing. Viktor Lajterčuk
50.00 €
2/52017 Rámcová zmluva o poskytnutí právnych služieb JUDr.Marián LENHARD
600.00 €
23/22017 Mandántna zmuva Judr. Alexej Ivanko
270.00 €
8000070117 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
11/22017 Zmluva o vykonaní auditu Ing Marta Podolcová
1500.00 €
10/22017 Nájomná zmluva Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
15/112016 Manažment verejného obstarávania projektu EPIC Partner a.s.
0.00 €
12/122016 Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru K.R.E.,s.r.o.
4895.00 €
14/122016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Grékokatolícka cirkev - farnosť Petrikovce
0.00 €
8/2016 Nájomná zmluva Kvetoslava Tokárová
0.00 €
8/12/16 Kupna zmluva Terézia Tancošová
0.00 €
2/2016 Projektová dokumentácia pre novostavbu MŠ Skaya s.r.o.
11500.00 €
1/2016 Novostavba MŠ Malčice JuDr. Zuzana Husárová
2100.00 €
2016/R/06 Vypracovanie projektovej dokumentácie Jegon, s.r.o.
10440.00 €
1 / 2016 Kúpa pozemku Tatiana Makulová
0.00 €
2/2014 -dodatok kúpa pozemku Tkáč Anton
0.00 €
22/006/16 úver Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
05/2015 Rekonštrukcia Kaštielika FERSTAV,spol.sro.
0.00 €
2/2014 kúpa pozemku Tkáč Anton
0.00 €
1/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru Bator s.r.o
517.92 €
05/2015 Rekonštrukcia Kaštielika FERSTAV,spol.sro.
27003.68 €
1/2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Mgr Erika Žužova
0.00 €
22/002/16 Zmluva o termínovanom úvere č 22/002/16 Prima banka Slovensko a.s.
34000.00 €
22/037/2001 Prvý municipálny úver Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
2/2015/CSM zmluva o dielo CSM-STAV,sro
0.00 €
KRHZ-KE-12/2015 Iveco Daily Ministerstvo vnútra
0.00 €
02/2015 Kupa tovaru DMJ MARKET s.r.o
0.00 €
2015/MI/0002 Kupa tovaru Podvihorlacké Pekárne a Cukrárne, a.s
0.00 €
01/2015 Dodavka tovaru MVDr. Stanislav Pastirik PAPI
0.00 €
000/2014 Predaj nehnuteľnosti Peter Tancoš
8700.00 €
VO-02042014 odborné poradenstvo Lungo Mare sro
200.00 €
1314167 predaj pozemkov Agropotravinárske družstvo
2894.00 €
č.40/1964 kúpnopredajná Peter Tancoš
0.00 €
č.4/2013 nájomná zmluva Všeobecné lekárstvo MUDr Greculová Eva
0.00 €
č.2/2013 nájomná zmluva Sandent sro MUDr.Čurma Ján
0.00 €
č.3/2013 nájomná zmluva MUDr.Ľubica Dolgošová
0.00 €
dodatok č.5 dodatok k zmluve Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
č.22/008/13 úver Prima banka Slovensko a.s.
40000.00 €
116/2013 nájom nebytových priestorov Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
000/2013 zriadenie vecného bremena SPP
0.00 €
2012-442 Zlepšenie energetiky Urad vlády SR
10000.00 €
0496-PRB-2008/Z záložná zmluva Min.dopravy,výstavby a regionálneho roz. SR
70337.91 €
03/2013 škôlka Gliese Trade sro
11558.40 €
č.91491-2012 dodatok Slov. záručná a rozvojová banka
0.00 €
2012 Technický dozor REPSS
3000.00 €
č.05/2012 Stavebné úpravy FERSTAV,spol.sro.
23759.57 €
0/2012 kurenárske a vodárenské práce Hortmont,sro.
0.00 €
č.1/2012 elektro Ing Pataky Štefan
2550.00 €
Z2214022009501 Hasičská stanica Min.pôdohosp. a rozvoja vidieka SR
233046.56 €
4/2012/CSM Malčice.Zdravotné stredisko, prístavba CSM-STAV,sro
23.77 €
000/2012 zmluva o poskytovaní stravy SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
01092012 dodavka stravy SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
8/2012 predaj pozemku Správa katastra Michalovce
500.00 €
91491-2012 úver Slov. záručná a rozvojová banka
0.00 €
č.91491-2012 úver Slov. záručná a rozvojová banka
35.00 €
1a/2010/CSM Hasičská stanica CSM-STAV,sro
242618.15 €
807/571/2008 Zriadenie záložného práva Obec Malčice
211080.13 €
000/2013 Školská jedáleň SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
000/2013 úhrada za nájom a služby SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
85/12 Zriadenie vecného bremena Obec Malčice
0.00 €
č.1/2012 obecné priestory CSM-STAV,sro
5503.97 €
1800/2011 Revitalizácia krajiny Urad vlády SR
20000.00 €
111 Revitalizácia krajiny STENTOR sro
20000.00 €
1a/2010/CSM Obecná hasičská stanica CSM-STAV,sro
242611.24 €
Z2214022009501 nenávratný finančný príspevok Min.výstavby a regionálneho rozvoja SR
244880.44 €


Archív zmlúv