Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prekročili horizont obce

MUDr.  Zoltán Ónody     ( 1910 - 1968 )

Dr. Zoltán Ónody sa narodil v blízkych Vojanoch (okr. Trebišov).Pochádzal z učiteľskej rodiny. Už jeho starý otec Mikuláš Ónody pôsobil v Malčiciach koncom 19. storočia ako učiteľ. Jeho otec bol školským inšpektorom zemplinskej župy na začiatku 20.storočia a ako tridsaťdvaročný zomrel na tuberkulózu.Základnú školu ukončil v rodnej obci, v štúdiu pokračoval v štátnom reálnom gymnáziu s výučovacím jazykom maďarským v Košiciach.Po maturite študoval fakultu medicíny na Karlovej univerzite v Prahe.Ako študent bol vybraný predniesť príhovor za pražských študentov v Paríži na Sorbonnskej univerzite.Mal štátnu skušku z francúzskeho jazyka.Svoje štúdia ukončil na Univerzite sv. Alžbety v maďarskom Pécsi,pretože študenti maďarskej národnosti boli preradení do Maďarska.Po ukončení študia sa vrátil do rodiska a prvé roky praxe už sú spojené s Malčicami.Kedže obec je vzdialená od okresnej nemocnice, v ordinácii vykonával menšie chirurgické zákroky,bol vybavený aj röntghenom .Jeho vedomosti boli na úrovni internistu a výborného diagnostika.Ako veľký priaznivec futbalu sa zaslúžil o rozvoj tohto športu v dedine, obzvlášť ako mecenáš. Zorganizoval zápas so slávnym futbalovým klubom Ferenczváros Budapešť. Aktívne zapájal obyvateľstvo pri prednáškach v rámci Červeného kríža a rozširoval povedomie o zdravotníckej starostlivosti. V roku 1958 v rámci krajského lekárskeho seminára, ktorý sa konal v Malčiciach, mala premiéru jeho divadelná hra ,,A predsa sa rozhodli " so zdravotníckou tématikou. Korešpondoval so známym lekárom Albertom Schweitzernom, nositeľom Nobelovej ceny. Mal blízko k umeniu, či výtvarnému, či hudobnému, vlastnil veľkú zbierku kníh, väčšinou v maďarskom jazyku. Bol obetavý a hlavne všestranný lekár. Aj keď dostával pracovné ponuky do iných väčších miest, zostal verný Malčiciam , kde žil až do náhlej smrti v roku 1968. Na jeho prianie, v deň pohrebu, niesli rakvu miestni futbalisti v dresoch. Obyvatelia Malčíc ho poctili výnimočným miestom odpončinku pri reformovanom kostole.