Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Malčice ležia uprostred Východoslovenskej nížiny na sprašovej Malčickej tabuli. V súčasnosti má obec 1 424 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 2 267 ha. Obyvatelia sa živia poľnohospodárstvom, pracujú v závodoch v Michalovciach . Takmer 50 % obyvateľov obce je nezamestnaných. Obyvatelia obce našli pracovné príležitosti vo fabrikach v okresnom meste Michalovce. Obec je plne plynofikovaná Vybudovala sa  vodovodné siet. Vybudovaním obecného vodovodu sa vyriešil  v obci jeden veľký, už niekoľko rokov trvajúci problém – zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou. Obecná samospráva sa zaoberá v súčasnosti možnosťami vybudovania kanalizačnej  sieti v obci.

Zo zrealizovaných investičných akcií máme v obci postavený Dom smútku, Z  prostriedkov obce  sa postavilo  Obecné zdravotné stredisko, ktoré sa kolaudovalo v roku 2008. Občania získali kompletnú zdravotnú starostlivosť doma v rodnej obci. V zdravotnom stredisku sú ambulancie , Detský pediater, Všeobecný lekár, Lekáreň a Zubná ambulancia. 
Pokiaľ ide o vybavenosť obce je tu Základná škola s Materskou školou ,ktorú navštevuje 357 žiakov. V obci sú aj dve súkromné odborné školy,v ktorých získavajú odborné zručnosti mladí ľudia ,nielen z našj obce. Sieť obchodov s potravinami. V  období rokov 1998-2010 miestna samospráva z fondov EU získala tri projekty ,na základe ktorých sa zrekonštruovali všetky cesty v obci. Postavil sa nájomný dom  so 6-timi nájomnými bytmi. Bola podpísana zmluva na rekonštruklciu a prístavbu Hasičskej stanice. Táto bola kolaudovaná v roku 2012 . Dobrovoľný Hasičský zbor v obci vyvíja aktívnu činnosť v týchto nových priestoroch. V obci sú dva kostoly -rímskokatolický a evanjelický. V obnovenej kaplnke majú  sv. omše gréckokatolickí veriaci. Kultúrna činnosť sa rozvíja v obci v priestoroch kultúrneho domu. Športové aktivity sa realizujú na miestnom ihrisku a v telocvični. Zámerom samosprávy je ich rekonštrukcia a výstavba multiunkčného ihriska.

Erb obce Malčice

V červenom poli štítu na striebornom (bielom) kamennom kopčeku stojaci strieborný (biely) bocian so zlatou (žltou) zbrojou držiaci v zobáku strieborného (bieleho) hada so zlatým (žltým) jazykom.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z r. 1787 sa zachoval v Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhelyi (Borsod – Abaúj – Zemplénmegyei Levéltár, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely). Na pečati s kruhopisom SI (gillum) PO (ssessionis) MALCZA 1787 (Pečať obce Malčice 1787) je vyobrazený na miernom kamennom kopčeku stojaci bocian, držiaci v zobáku hada. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, ako aj na skutočnosť, že starší (resp. iný) obecný symbol, okrem viacerých nápisových pečiatok, sa nám nájsť nepodarilo, odporúčame, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.