Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Malčice
29.10.2022
Volebný obvod č. 1
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9
Kandidáti:
1. Radoslav Adam, 42 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
2. Stanislav Balog, 53 r., robotník, PRINCÍP
3. Pavol Behun, 58 r., prevádzkový montér, ŠANCA
4. Anton Bendik, 59 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
5. Milan Drotár, 55 r., automechanik, Slovenská národná strana
6. Radomír Drška, Ing., 54 r., pedagóg, SME RODINA
7. Michal Duda, 62 r., údržbár, SMER - sociálna demokracia
8. Miroslava Ďurašová, 34 r., pedagogička, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9. Martina Fenyesová, 32 r., nezamestnaná, ZA ĽUDÍ
10. Roman Gabor, 47 r., opravár, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari.
    Národnosti. Regióny
11. Róbert Hrinda, 48 r., živnostník, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
12. Martin Ivan, 32 r., požiarnik/záchranár, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
13. Marcela Jurošová, 48 r., predavačka, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
14. Miroslav Koloži, 58 r., údržbár, SMER - sociálna demokracia
15. Ján Kovaľ, 40 r., robotník, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
16. Jaroslav Makula, 36 r., nezamestnaný, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
17. Ladislav Makula, 44 r., nezamestnaný, ZA ĽUDÍ
18. Martin Makula, 42 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Mário Mileňky, 30 r., robotník, SME RODINA
20. Slavomír Petrušanský, 45 r., školník, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
21. Karol Pittroff, 49 r., robotník, Sloboda a Solidarita
22. Dana Simiková, 47 r., predavačka, Slovenský PATRIOT
23. Dominik Tancoš, 27 r., živnostník, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
      Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
24. Marek Tancoš, 48 r., údržbár, Komunistická strana Slovenska
25. Mikuláš Tancoš, Bc., 55 r., pedagóg, Sloboda a Solidarita
26. Tomáš Tancoš, 34 r., pedagogický asistent, Progresívne Slovensko
27. Vladimír Tancoš, 54 r., robotník, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
28. Ingrid Tancošová, 50 r., nezamestnaná, ŽIVOT - národná strana
29. Terézia Tancošová, 59 r., nezamestnaná, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
30. Monika Tancošová Pittroffová, 28 r., predavačka, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
       NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
31. Marta Tomková, 68 r., zástupkyňa starostu, SMER - sociálna demokracia
32. Ladislav Uhrin, 61 r., dôchodca, Socialisti.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Malčice
Kandidáti:
29.10.2022
pre voľby starostu obce
1. Monika Hamzová, Ing., 33 r., starostka, HLAS - sociálna demokracia
2. František Lopašovský, 70 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Jaroslav Vaľo, Ing., 60 r., ekonóm, Slovenská národná strana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENOVANIE  ZAPISOVATEĽA  OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

A PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Starosta obce Malčice , Ing. Monika Hamzová, MBA,    na základe       zákona

 č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

m e n u j e

 za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať 29.10.2022

Janku Koložiovú

Kontakt :

Email : oumalcice@centrum.sk

Telefón: 0566496203

Sídlo : Obecný úrad Malčice č. s. 356

V Malčiciach,   19.07.2022                                        ......................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

                                                                                         starostka obce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 URČENIE   EMAILOVEJ ADRESY

na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie  a okrskovej volebnej komisie 

pre

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov

  

 Na  doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie  a okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov  obec určuje

emailovú adresu :                                                  oumalcice@gmail.com

V Malčiciach,  03.08.2022                              

              ..........................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

                                                                                         starostka obce Malčice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 URČENIE

 VOLEBNÉHO OKRSKU

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

  

 pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022,   obec určuje pre  :

  OBEC MALČICE  a HRADIŠTSKÁ  MOĽVA,

VOLEBNÝ  OKRSOK   1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENOVANIE  ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

A PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Starosta obce Malčice , Ing. Monika Hamzová, MBA, na základe  §169, ods. 6 zákona  č. 180/2014 o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e

 za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa budú konať 29.10.2022

Janku Koložiovú

Kontakt :

Email : oumalcice@centrum.sk

Telefón: 0566496203

Sídlo : Obecný úrad Malčice č. s. 356

Úradné hodiny zapisovateľa: od 20.07.2022  do 31.07.2022

                                                  Pondelok : od 6,00 hod.  – 12,00 hod.

                                                   Utorok:           6,00 hod. -  12,00 hod.

                                                   Streda:            6,00 hod. -  12,00 hod.

                                                   Štvrtok:          nestránkový deň

                                                   Piatok :           6,00 hod. -  12,00 hod.

Úradné hodiny zapisovateľa: od 01.08.2022  do 30.08.2022

                                                  Pondelok : od  8,00 hod.  – 15,00 hod.

                                                   Utorok:           8,00 hod. -  15,00 hod.

                                                   Streda:            8,00 hod. -  17,00 hod.

                                                   Štvrtok:          nestránkový deň

                                                   Piatok :           8,00 hod. -  12,00 hod.

Doručenie kandidátnych listín  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie je možné najneskôr 30. augusta 2022 do 24,00 hod.

Podávanie kandidátnych listín mimo úradných hodín je možné po telefonickom dohovore so zapisovateľom miestnej volebnej komisie.

V Malčiciach,  19.07.2022......................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

----------------

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSAH VÝKONU FUNKCIE STAROSTU PRE VOLEBNÉ OBDOBIE r.  2022 - 2026

Obecné zastupiteľstvo v MalčiciachNa základe § 11 ods. 4, písm. i, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , Uznesením č. 52/2022 zo dňa 29.06.2022  schválilo   a určilo       rozsah výkonu funkcie starostu Obce Malčice na

100%

                                                         t.j. úväzok   starostu  určili na 100 %.

-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                  -

OZNÁMENIE  O POČTE    OBYVATEĽOV

Obec Malčice  podľa §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona  č. 180/2014 o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 14.06.2022 má obec Malčice

1 460 obyvateľov

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov
na podpisovej listine

do 50

10

51 - 100

20

101 - 500

40

501 - 2 000

100

2 001 - 20 000

200

20 001 - 100 000

500

nad 100 000

1 000

V Malčiciach,  20.06.2022                                             .................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        --

OZNÁMENIE  O URČENÍ POČTU POSLANCOV

A O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OBVODOV  PRE VOĽBY  DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach  podľa §166 ods. 9  zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu  volebného práva  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením OZ č. 51/2022 zo dňa 29.06.2022 určilo , že Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach  bude mať pre   volebné obdobie  r. 2022 – 2026

počet poslancov  9

                                                         a uznesením OZ č. 50/2022 zo dňa 29.06.2022 , Obecné zastupiteľstvo určilo

                                                                    1    volebný obvod

pre obec Malčice  a HradištskáMoľva , pre voľby   do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie r.2022 – 2026.  a  pre voľby   do orgánov samosprávy krajov

V Malčiciach, 14.07.2022

              ..........................................................

                                                                                      Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce Malčice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do VÚC a komunálne voľby sa majú v roku 2022 konať súčasne

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)

 

 


Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Volby do parlamentu 2020. Prečítaj si, koho môžeš voliť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)


Parlamentné  voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

  

 http://www.minv.sk/?volby-nrsr

  

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo



-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

e-mail na ktorom môžete požiadať o hlasovací preukaz   e-mail: oumalcice@centrum.sk

a voľbu poštou

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prezidenské voľby 2019

 Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

 deň konania druhého kola volieb je určený

na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Oznam: Žiadosti  na  vydanie hlasovacieho preukazu zasielajte na e-mailovú adresu

oumalcice@centrum.sk

 Miesto na nalepovanie volebných plagátov,pri zdravotnom stredisku.

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 39 kB)

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európského parlamentu-informácia pre voličov.

 Informácie pre voliča

 Information for the voter

 Okrsková volebná komisia.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania nasobotu 15. novembra 2014

Kandidáti na starostu obce Malčice

Kandidáti na poslancov  Obecného  zastupiteľstva v Malčiciach

Výsledky komunálnych volieb v Malčiciach zo dňa 15.11.2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výsledky volieb v Malčiciach všetkých kandidátov na strarostu obce od roku 1990 po rok 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendum o rodine 07.02.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARLAMENTNÉ   VOĽBY   2016   

V Malčiciach

V Slovenskej republike

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky komunánych volieb v Malčiciach zo dňa 10.11.2018