Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby

Parlamentné  voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

  

 http://www.minv.sk/?volby-nrsr

  

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

e-mail na ktorom môžete požiadať o hlasovací preukaz   e-mail: oumalcice@centrum.sk

a voľbu poštou

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prezidenské voľby 2019

 Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

 deň konania druhého kola volieb je určený

na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Oznam: Žiadosti  na  vydanie hlasovacieho preukazu zasielajte na e-mailovú adresu

oumalcice@centrum.sk

 Miesto na nalepovanie volebných plagátov,pri zdravotnom stredisku.

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 39 kB)

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európského parlamentu-informácia pre voličov.

 Informácie pre voliča

 Information for the voter

 Okrsková volebná komisia.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania nasobotu 15. novembra 2014

Kandidáti na starostu obce Malčice

Kandidáti na poslancov  Obecného  zastupiteľstva v Malčiciach

Výsledky komunálnych volieb v Malčiciach zo dňa 15.11.2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výsledky volieb v Malčiciach všetkých kandidátov na strarostu obce od roku 1990 po rok 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referendum o rodine 07.02.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARLAMENTNÉ   VOĽBY   2016   

V Malčiciach

V Slovenskej republike

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky komunánych volieb v Malčiciach zo dňa 10.11.2018