Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 136)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10 2020 audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ing.Slávka Molčanyiová PHD
0 €
USVRK-OIP-2020/001579-053 Vytváranie inkluzivného prostredia v MŠ Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1002/2020 Oprava a rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Malčice
Dod.: MICOMP spol.s.r.o Michalovce
0 €
20/42/010/35 o pomoci v hnotnej núdzi Odb.: Obec Malčice
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0 €
102020 praktické vyučovaniev študijnom odbore-informačné a sieťové technológie Odb.: Obec Malčice
Dod.: Stredná odborná škola informačných technológii
0 €
3/2020 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Malčice
Dod.: FÚRA,s.r.o
0 €
20/42/012/124 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malčice
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0 €
102020 zriadenie záložného práva Odb.: Obec Malčice
Dod.: ESSOX FINANC,s.r.o
0 €
2020/08021 prevod vlastníckych práv na tovar-mulčovač Odb.: Obec Malčice
Dod.: Inter Agro spol. s.r.o
6432 €
8/2020 zhotovenie diela Odb.: Obec Malčice
Dod.: Playsystem,s.r.o
0 €
USVRK-OIP-2020/001270-051 Národný projekt predprimárneho vzdelávania detí Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0 €
40-000158456P02020 Dodávka vody Odb.: Obec Malčice
Dod.: VVS a.s.
0 €
17.7./2020 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Občianske združenie Nová cesta
0 €
7/2020 Triedený zber Odb.: Obec Malčice
Dod.: FÚRA,s.r.o
0 €
40-000018244PO2009 Dodávka vody Odb.: Obec Malčice
Dod.: VVS a.s.
0 €
22/00616 Zmluva o úvere Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
25.5.2015 nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Kvetoslava Tokárová
0 €
520060 dotácia pre DHZO Odb.: Obec Malčice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0 €
1/2020 zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Malčice
Dod.: FÚRA,s.r.o
0 €
3/2020 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malčice
Dod.: NATUR-PACK
0 €