Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodávka vody Odb.: Obec Malčice
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
Triedený zber Odb.: Obec Malčice
Dod.: FÚRA,s.r.o
0.00 €
Dodávka vody Odb.: Obec Malčice
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Kvetoslava Tokárová
0.00 €
dotácia pre DHZO Odb.: Obec Malčice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Malčice
Dod.: FÚRA,s.r.o
0.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malčice
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Obec Malčice
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Gréckokatolická cirkev-farnosť Petrikovce
Dod.: Obec Malčice
0.00 €
užívanie nebytových priestorov s.č.342 Odb.: Súkromná stredná škola Nová cesta
Dod.: Obec Malčice
0.00 €
sociálna služby KC Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0.00 €
Terenná sociálna práca Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0.00 €
cenné papiere Odb.: Obec Malčice
Dod.: VVS a.s.
0.00 €
stavebné práce-Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času v obci Malčice Odb.: Obec Malčice
Dod.: Tamalex s.r.o.
0.00 €
Webstránky obce Odb.: Obec Malčice
Dod.: Webex.digital s.r.o
0.00 €
Miestna občianska poriadková služba Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0.00 €
GDPR Odb.: Obec Malčice
Dod.: osobný údaj.sk,s.r.o
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Amigostav sro
0.00 €
uver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Malčice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
služby IS DCOM Odb.: Obec Malčice
Dod.: DataCentrum /DEUS/
0.00 €
prenájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
Právne služby Odb.: Obec Malčice
Dod.: Judr. Vladimír Batalík
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Kvetoslava Tokárová
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Malčice
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Dodávka tovaru špecifikovaná v prílohe č.1 Odb.: Obec Malčice
Dod.: Energy Real s.r.o.
58716.00 €
Zhotovenie fotovoltického zdroja výroby eletrickej energie Odb.: Obec Malčice
Dod.: Enstore s.r.o.
142944.56 €
Prenechať nájomcovi do užívania nebytový priestor Odb.: Obec Malčice
Dod.: Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Malčice
Dod.: Základná škola, Michalovce
0.00 €
audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ing.Marta Podolcová
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Mgr Erika Žužova
0.00 €
Odchyt,odvoz a umiestnenie opustených psov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku,občianske združenie
0.00 €
Zabezpečenie vytvárania inkluzivného prostredia v MŠ Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny Odb.: Obec Malčice
Dod.: M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.,
0.00 €
Žiadosť pre projektový zámer ( Wifi pre Teba v obci Malčice ) Odb.: Obec Malčice
Dod.: Unitrade europe,a.s.
0.00 €
Oprava obecného rozhlasu Odb.: Obec Malčice
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
0.00 €
Vysporiadanie pozemkov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Municipálny úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka
0.00 €
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Malčice
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
Prílohy č.1 môže NATUR-PACK upravovať Odb.: Obec Malčice
Dod.: NATUR-PACK
0.00 €
Dodávka tovarov a produktov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Tropico.sk,s.r.o.
0.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Malčice
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
1049.84 €
Dodavka tovaru Odb.: Obec Malčice
Dod.: J&B Unique s.r.o.
0.00 €
Poskytovať služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Odb.: Obec Malčice
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
Poskytovať najnovšie aktualizácie počitačových programov Odb.: Obec Malčice
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
114.00 €
Asfaltové práce Odb.: Obec Malčice
Dod.: NAJ - STAV s.r.o
16406.00 €
Zabezpečovať služby a plniť úlohy na úseku CO Odb.: Obec Malčice
Dod.: Mgr. Peter Vaľo
120.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Malčice
Dod.: Základná škola, Michalovce
0.00 €
Vydanie knihy Odb.: Zemplínska spoločnosť
Dod.: Obec Malčice
200.00 €
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnúť sublicenciu k dielu Odb.: Obec Malčice
Dod.: Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Prenájom zariadenia Xeroxom Odb.: Obec Malčice
Dod.: XEROX LIMITED
52.50 €
Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o kontokorentnom úvere Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Licenčná zmluva na uživanie počítačového programu Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
50.00 €
Rámcová zmluva o poskytnutí právnych služieb Odb.: Obec Malčice
Dod.: JUDr.Marián LENHARD
600.00 €
Mandántna zmuva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Judr. Alexej Ivanko
270.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej siete Odb.: Obec Malčice
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
Zmluva o vykonaní auditu Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ing Marta Podolcová
1500.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
Manažment verejného obstarávania projektu Odb.: Obec Malčice
Dod.: EPIC Partner a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Odb.: Obec Malčice
Dod.: K.R.E.,s.r.o.
4895.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Grékokatolícka cirkev - farnosť Petrikovce
0.00 €
Nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Kvetoslava Tokárová
0.00 €
Kupna zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Terézia Tancošová
0.00 €
Projektová dokumentácia pre novostavbu MŠ Odb.: Obec Malčice
Dod.: Skaya s.r.o.
11500.00 €
Novostavba MŠ Malčice Odb.: Obec Malčice
Dod.: JuDr. Zuzana Husárová
2100.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malčice
Dod.: Jegon, s.r.o.
10440.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Malčice
Dod.: Tatiana Makulová
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Malčice
Dod.: Tkáč Anton
0.00 €
úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia Kaštielika Odb.: Obec Malčice
Dod.: FERSTAV,spol.sro.
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Malčice
Dod.: Tkáč Anton
0.00 €
Zmluva o nájme nebytového priestoru Odb.: Obec Malčice
Dod.: Bator s.r.o
517.92 €
Rekonštrukcia Kaštielika Odb.: Obec Malčice
Dod.: FERSTAV,spol.sro.
27003.68 €
Zmluva o nájme nebytového priestoru Odb.: Obec Malčice
Dod.: Mgr Erika Žužova
0.00 €
Zmluva o termínovanom úvere č 22/002/16 Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
34000.00 €
Prvý municipálny úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zmluva o dielo Odb.: Obec Malčice
Dod.: CSM-STAV,sro
0.00 €
Iveco Daily Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ministerstvo vnútra
0.00 €
Kupa tovaru Odb.: Obec Malčice
Dod.: DMJ MARKET s.r.o
0.00 €
Kupa tovaru Odb.: Obec Malčice
Dod.: Podvihorlacké Pekárne a Cukrárne, a.s
0.00 €
Dodavka tovaru Odb.: Obec Malčice
Dod.: MVDr. Stanislav Pastirik PAPI
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Malčice
Dod.: Peter Tancoš
8700.00 €
odborné poradenstvo Odb.: Obec Malčice
Dod.: Lungo Mare sro
200.00 €
predaj pozemkov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Agropotravinárske družstvo
2894.00 €
kúpnopredajná Odb.: Obec Malčice
Dod.: Peter Tancoš
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Všeobecné lekárstvo MUDr Greculová Eva
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Sandent sro MUDr.Čurma Ján
0.00 €
nájomná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: MUDr.Ľubica Dolgošová
0.00 €
dodatok k zmluve Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
40000.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Malčice
Dod.: Občianske združenie Nová cesta
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Malčice
Dod.: SPP
0.00 €
Zlepšenie energetiky Odb.: Obec Malčice
Dod.: Urad vlády SR
10000.00 €
záložná zmluva Odb.: Obec Malčice
Dod.: Min.dopravy,výstavby a regionálneho roz. SR
70337.91 €
škôlka Odb.: Obec Malčice
Dod.: Gliese Trade sro
11558.40 €
dodatok Odb.: Obec Malčice
Dod.: Slov. záručná a rozvojová banka
0.00 €
Technický dozor Odb.: Obec Malčice
Dod.: REPSS
3000.00 €
Stavebné úpravy Odb.: Obec Malčice
Dod.: FERSTAV,spol.sro.
23759.57 €
kurenárske a vodárenské práce Odb.: Obec Malčice
Dod.: Hortmont,sro.
0.00 €
elektro Odb.: Obec Malčice
Dod.: Ing Pataky Štefan
2550.00 €
Hasičská stanica Odb.: Obec Malčice
Dod.: Min.pôdohosp. a rozvoja vidieka SR
233046.56 €
Malčice.Zdravotné stredisko, prístavba Odb.: Obec Malčice
Dod.: CSM-STAV,sro
23.77 €
zmluva o poskytovaní stravy Odb.: Obec Malčice
Dod.: SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
dodavka stravy Odb.: Obec Malčice
Dod.: SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Malčice
Dod.: Správa katastra Michalovce
500.00 €
úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Slov. záručná a rozvojová banka
0.00 €
úver Odb.: Obec Malčice
Dod.: Slov. záručná a rozvojová banka
35.00 €
Hasičská stanica Odb.: Obec Malčice
Dod.: CSM-STAV,sro
242618.15 €
Zriadenie záložného práva Odb.: Štátny fond rozvoja bývania
Dod.: Obec Malčice
211080.13 €
Školská jedáleň Odb.: Obec Malčice
Dod.: SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
úhrada za nájom a služby Odb.: Obec Malčice
Dod.: SEM-MIX Ing Semeš Jozef
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: SPP - distribúcia, a.s.
Dod.: Obec Malčice
0.00 €
obecné priestory Odb.: Obec Malčice
Dod.: CSM-STAV,sro
5503.97 €
Revitalizácia krajiny Odb.: Obec Malčice
Dod.: Urad vlády SR
20000.00 €
Revitalizácia krajiny Odb.: Obec Malčice
Dod.: STENTOR sro
20000.00 €
Obecná hasičská stanica Odb.: Obec Malčice
Dod.: CSM-STAV,sro
242611.24 €
nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Malčice
Dod.: Min.výstavby a regionálneho rozvoja SR
244880.44 €